Quote Wim van Vierssen

Mooie quotes van onze vooraanstaande waterprofessionals: Wim van Vierssen

Neem contact op met ons

Wim van Vierssen, Directeur KWR Watercycle Research Institute

‘De schakels in de waterketen zijn complementair aan elkaar'

‘Een gezond en duurzaam milieu is een groot goed. En een duurzaam ingerichte waterketen is daarvan een essentieel onderdeel. Hoe je een waterketen duurzaam maakt? Met behulp van technologische innovaties en nuttige concepten. Zoals het idee van een circulaire economie, waarbij uitgangspunt is dat we zo efficiënt mogelijk met grondstoffen omgaan. Dat betekent: zuinig omspringen met water. Maar het betekent ook antwoord zoeken op vragen als: wat kan er door wie waar in de keten optimaal gedaan worden? De verschillende partijen in de keten staan samen sterk. Ze zijn complementair - en ook een beetje verknocht - aan elkaar. Mooier kan niet.'

Brochure overhandiging Agnes Maenhout aan Wim van Vierssen