Is de waterkennis van jouw organisatie op peil?

Artikel van Wateropleidingen: Is de waterkennis van jouw organisatie op peil?

Neem contact op met ons

Je organisatie verandert. Je hebt ambities als het om strategische personeelsplanning, samenwerking of kennis delen gaat. Daarbij wil je als organisatie ook ontwikkelen. Maar hoe doe je dat?

Wateropleidingen zorgt er al jaren voor dat deskundige docenten uit de watersector hun praktijkgerichte kennis delen met cursisten. Naast cursisten brengen we ook de waterkennis van een organisatie op peil. De kennis van jouw organisatie bijvoorbeeld. Weten hoe we dat doen?

Kennisscan

Kenniskaart

We maken een toetsinstrument over de kennis van je medewerkers.

Met de kennisscan weet je of je medewerkers de juiste kennis in huis hebben. En op welk niveau.

Daarna is deze scan bruikbaar voor teambased learning.

Wanneer specialisten je organisatie verlaten wil je dat de waardevolle kennis die zij bezitten binnen de organisatie blijft.

Met een praktische methodiek leggen we vast waar je welke kennis vindt en maken het voor iedereen digitaal beschikbaar.

Een interne opleiding ontwikkelen

Kennis relevant maken

Wil je medewerkers intern opleiden en hen écht verder helpen? We ondersteunen je hier graag bij.

Samen stellen we de opleidingsvraag vast en begeleiden je bij het ontwikkelen van een interne opleiding of een e-learningtraject.

We trainen en coachen interne docenten en interne cursusontwikkelaars.

Je hebt een nieuwe website ontwikkeld. Of je hebt een goed onderzoek uitgevoerd voor de watersector. Maar hoe maak je dit relevant voor je organisatie?

We ontwerpen seminars, workshops, e-learnings, trainen mentoren of maken een werkinstructie.

We begeleiden de bijeenkomsten zodat deze kennis en informatie toepasbaar is voor gebruik in de praktijk.

Referenties
Wateropleidingen heeft de waterkennis van veel organisaties op peil gebracht. Net als voor de organisaties H2Ojob, waterschap Rivierenland, waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel, waterschap Vechtstromen, Waterleiding Maatschappij Limburg, Waternet, Platform Controle en Handhaving, Ministerie Economische Zaken en Stichting 3Di.

Contact
Wil je de waterkennis van je organisatie ook op peil brengen? Wil je advies of heb je vragen? Neem dan contact op met Els Vernooij (030) 60 69 421.