Wateropleidingen biedt producten en diensten op:

Maatwerk producten en diensten van Wateropleidingen.

Neem contact op met ons

Operationeel niveau

 • Begeleiden ontwerpprocessen
 • Inrichten e-learningtrajecten (of blended-learning)
 • Training en coaching interne docenten en interne lesstofontwikkelaars
 • Op licentiebasis leasen van curricula
 • Gebruik van e-learningplatform Wateropleidingen
 • Maken van kenniskaarten

Tactisch niveau

 • Pilot-training begeleiden
 • Inrichten en implementeren mentorschap
 • Evaluatiemethodieken, meten leerrendement, borgen van kennis en ervaring
 • Afnemen tentamens
 • Uitvoeren evaluaties / vaststellen leerrendementen
 • Uitwisselen / detacheren van personeel tussen jouw organisatie en Wateropleidingen

Strategisch niveau

 • Sparringpartner, meedenken, ideeën aandragen
 • Maken van scholingsbeleidsplan
 • Begeleiden regionale leerwerktrajecten
 • Inrichten ontwikkeltraject potentiële medewerkers

Het complete traject is ons erg bevallen, zeker ook de flexibiliteit en de professionaliteit van Wateropleidingen. De cursus Visuele Inspectie van Waterkeringen was echt in-company maatwerk, precies wat we nodig hadden.

Daniël Schaap, Wetterskip Fryslân