Werkwijze

Het unieke opleidingsconcept van Wateropleidingen:

  • voor professionals en door professionals;
  • ontwikkeling en organisatie van praktijkgerichte, inspirerende en kwalitatieve opleidingen;
  • not-for-profit, not-for-loss.

Neem contact op met ons

Voor professionals en door professionals
Wateropleidingen werkt voor en door professionals. De opleidingen en cursussen zijn met en door de watersector opgezet. We bieden zo'n 100 titels aan die we zelf ontwikkelen, beheren en actualiseren. Het bureau verzorgt de organisatie van de uitvoering op kwaliteit, op inhoudelijk, didactisch en logistiek vlak waarbij de kwaliteit voorop staat. Lees verder>>

Kosten en baten
Wateropleidingen heeft geen winstoogmerk. In de cursusprijzen worden alle kosten doorberekend. Denk aan ontwikkeling, freelance docenten en auteurs, organisatie, logistiek en didactiek.

Didactiek
De docenten van Wateropleidingen zijn in de praktijk werkzame professionals. Ze zijn inhoudelijk deskundig op hun vakgebied. Wateropleidingen verzorgt voor (startende) docenten een didactische training Van vakspecialist naar docent en Activerend doceren. Lees verder>>

Klanten centraal
We blijven ons aanbod van cursussen en opleidingen ontwikkelen. Bestaande titels worden regelmatig herzien en er worden nieuwe titels aan het aanbod toegevoegd. Bij de ontwikkeling van ons aanbod is een goede afstemming met onze klanten van groot belang. Dit vraagt om een goede relatie met onze klanten. Lees verder>>