Reglement Wateropleidingen Uitdaging 2014

Reglement van De Wateropleidingen Uitdaging

Neem contact op met ons

Artikel 1 Instelling

De Wateropleidingen Uitdaging 2014 is een initiatief van Stichting Wateropleidingen te Nieuwegein.

Artikel 2 Doel

De Wateropleidingen Uitdaging 2014 heeft tot doel de koppeling van de aangeboden opleidingen van Wateropleidingen met de dagelijkse beroepspraktijk te laten zien. Met de Wateropleidingen Uitdaging 2014 wil Wateropleidingen (potentiele) cursisten aanmoedigen om de effecten en rendementen van de opleiding zelf te verbeelden en verwoorden. Cursisten kunnen dit laten zien in een film van maximaal 2 minuten. Wateropleidingen wil deze films gebruiken voor PR-doeleinden.

Artikel 3 Prijs

De prijs bestaat uit een geldprijs voor de twee beste inzendingen.

De geldprijs wordt alleen uitgekeerd indien de winnaar aanwezig is bij de uitreiking van de Wateropleidingen Uitdaging 2014. De prijs wordt uitgereikt op 21 november 2014 tijdens het KNW Najaarscongres. De twee winnaars ontvangen een (bruto) geldbedrag van € 1.500,-. Over dit bedrag is 29% kansspelbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst. Netto wordt € 1.065,- uitgekeerd door Wateropleidingen aan de winnaars.

Artikel 4 Doelgroep

De Wateropleidingen Uitdaging 2014-prijs  kan worden toegekend aan een cursist of afgestudeerde cursist van een opleiding van Wateropleidingen. Deze cursist volgt of heeft een opleiding gevolgd van Wateropleidingen, uitgevoerd in Nederland.

Artikel 5 (Technische) vereisten voor deelname

De inzendingen moeten voldoen aan de volgende technische kwaliteit.

  • De inzending moet als een filmpje afspeelbaar zijn zonder dat er doorheen geklikt hoeft te worden;
  • De inzending mag maximaal 2 minuten duren;
  • De inzending moet goed zichtbaar zijn op een PC;
  • De inzending moet gemaakt zijn in de vorm van een filmbestand (.wmv, .mp4, .avi, etc).

De inhoud van de inzending dient openbaar te zijn.

De inzender is vrij om andere mensen in te schakelen bij het vervaardigen van de inzending.

Zodra u een film inzendt voor deelname geeft u aan dat u dit reglement hebt gelezen en akkoord gaat met de hierin gestelde voorwaarden.

Artikel 6 Beoordelingscriteria

De inzendingen worden inhoudelijk beoordeeld door de jury. Zij hanteren de volgende criteria.

1.       originaliteit van de inzending;

2.       mate waarin het geleerde wordt toegepast in de praktijk ;

3.       aansprekendheid van de inzending voor (potentiele) cursisten van Wateropleidingen.

De jury kan te allen tijde nadere informatie inwinnen, al dan niet bij de inzenders.

Artikel 7 Jury

De jury bestaat uit  de directeur van Wateropleidingen (voorzitter) , docenten en leidinggevenden van de cursisten.

Artikel 7 Inzendingen

Inzendingen voor de Wateropleidingen Uitdaging 2014 kunnen worden gedaan door huidige en oud-cursisten van Wateropleidingen. De inzendingen dienen uiterlijk op 5 november 2014 (23.59 uur)te worden gemaild naar: reactie@wateropleidingen.nl

Artikel 8 Toekenning

De Wateropleidingen Uitdaging 2014-prijs wordt toegekend door de directeur van Wateropleidingen. Toekenning vindt plaats op basis van het door de jury uitgebracht advies.

De overige inzenders zullen schriftelijk per mail op de hoogte worden gesteld dat zij geen winnaar zijn geworden. Verder kan over de uitslag niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 9 Uitreiking

De Wateropleidingen Uitdaging 2014 wordt uitgereikt tijdens het najaarscongres van Waternetwerk op 21 november 2014.

Artikel 10 Publiciteit

Wateropleidingen eigent zich het recht toe om (stukjes van) alle ingezonden films te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

Artikel 11 Afwijken van het reglement

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in bijzondere gevallen waarin van dit reglement wordt afgeweken, beslist de directeur van Wateropleidingen.

Wateropleidingen, 23 september 2014

Actievoorwaarden