Inschrijven

In deze rubriek vind je antwoorden op vragen met betrekking tot inschrijven.

Neem contact op met ons

Hieronder worden vragen beantwoord die gaan over inschrijven voor een opleiding of cursus.

Ik twijfel welke opleiding ik het beste kan gaan volgen. Kan Wateropleidingen mij hier in adviseren?

Wateropleidingen adviseert u met plezier over de keuze voor een opleiding of cursus. Op onze website kunt u per vakgebied een overzicht van de betrokken medewerkers terugvinden. Neem gerust contact met ons op voor een passend advies!

Wat is een "basisopleiding"?

Een basisopleiding is een brede opleiding, waarin u kennis maakt met de belangrijkste theorie, methoden en technieken van het vakgebied. Deze kennis is zoveel mogelijk gekoppeld aan de uw werkzaamheden, maar kan ook gericht zijn op achterliggende theorie. Dit geldt bijvoorbeeld voor een onderwerp als chemie of vloeistofmechanica. Deze basisinformatie lijkt niet altijd direct toepasbaar in uw functie, maar helpt u wel om meer inzicht te krijgen in de werkpraktijk.

Wat wordt bedoeld met “instapniveau”?

Wateropleidingen hanteert voor opleidingen, cursussen en trainingen verschillende instapniveaus. Het gaat hierbij om het niveau van uw vooropleiding of om uw werk- en denkniveau dat wij minimaal aanraden om de opleiding succesvol te kunnen volgen en af te ronden. Wateropleidingen gebruikt de volgende niveaus:

  • vmbo
  • vmbo/mbo
  • mbo
  • mbo/hbo
  • hbo
  • hbo/wo

Het instapniveau geeft geen garantie: andere factoren zoals motivatie en beschikbare tijd kunnen ook een grote rol spelen in het wel of niet slagen voor een opleiding. Het geeft wel een belangrijke indicatie.

Als u twijfelt of u de opleiding kunt volgen, neem dan contact op met de coördinator van de betreffende opleiding voor advies.

Hoe sluiten de instapniveaus van Wateropleidingen aan op de vier niveaus van het mbo?

Binnen het mbo worden vier niveaus onderscheiden:

  • Niveau 1 - Assistentenopleiding: leidt op voor het uitvoeren van werkzaamheden onder begeleiding, assisterende en ondersteunende rol.
  • Niveau 2 - Basisberoepsopleiding: leidt op voor het grotendeels zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden, in een uitvoerende en ondersteunende rol. Het gaat veelal om standaardwerk.
  • Niveau 3 - Vakopleiding: leidt op tot volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden, voor diverse rollen (uitvoerend, adviserend, begeleidend, aansturend en controlerend). Het gaat om standaardwerk en werk dat eigen inzicht vraagt.
  • Niveau 4 - Middenkader opleiding of specialistenopleiding: leidt op tot volledige zelfstandige uitvoering van werkzaamheden. Hierbij is sprake van brede inzetbaarheid of specialisatie. Het betreft diverse rollen, van uitvoerend tot coördinerend.

De opleidingen en cursussen van Wateropleidingen kunnen niet één op één gekoppeld worden aan deze vier niveaus. Dit komt omdat de mbo-niveaus zich vooral onderscheiden in de mate van zelfstandigheid, begeleiding en verantwoordelijkheid van de leerling. Bij Wateropleidingen speelt dit minder een rol en kijken we meer naar het algemene werk- en denkniveau van u als cursist.

Daarnaast hebben onze opleidingen op mbo-niveau een kortere duur (over het algemeen minder dan een jaar) en zijn ze meer vakspecifiek in plaats van breed georiënteerd in vergelijking met reguliere mbo-opleidingen. U kunt met onze opleidingen dus niet een landelijk erkend mbo-diploma behalen.

Als u twijfelt of u de opleiding kunt volgen, neem dan contact op met de coördinator van de betreffende opleiding voor advies.

Hoe weet ik of ik definitief sta ingeschreven voor de opleiding of cursus van mijn keuze?

Direct na uw aanmelding op onze website, ontvangt u een e-mail als ontvangstbevestiging. Binnen 3 dagen volgt een definitieve inschrijfbevestiging. Als u een week na aanmelding nog geen e-mail van ons heeft ontvangen, neemt u dan even contact met ons op. Wij kunnen uw gegevens dan controleren.

Kan ik me voorlopig inschrijven voor een opleiding/cursus?

Ja, dit is mogelijk. Neem telefonisch contact met ons op en wij verwerken direct uw voorlopige inschrijving. Om er zeker van te zijn dat u uw plekje niet kwijtraakt, is het van belang dat u zich binnen 5 werkdagen definitief inschrijft.

Tot wanneer kan ik me inschrijven voor een opleiding of cursus?

Tot de eerste dag cursusdag kunt u zich inschrijven mits de opleiding of cursus nog niet vol is. Soms is het zelfs mogelijk om na de start van de opleiding nog in te stromen. Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op.

Kan ik als particulier een opleiding volgen bij Wateropleidingen?

Ja, dat is zeker mogelijk. In dat geval geeft u bij de inschrijving (factuurgegevens) aan dat u de opleiding zelf betaalt.

Wanneer annuleert Wateropleidingen een cursus of opleiding?

Als er onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Wateropleidingen besluiten om de cursus of opleiding te annuleren. Dit gebeurt 3 weken voor aanvang van een cursus of opleiding. Staat u ingeschreven voor een cursus of opleiding die geannuleerd wordt, dan krijgt u hiervan bericht.

Zijn maatwerk en in company trajecten ook mogelijk?

Ja, alle opleidingen en cursussen uit ons open cursusaanbod kunnen ook binnen uw organisatie en op locatie verzorgd worden.

Het kan zijn dat u bijzondere wensen heeft of dat ons cursusaanbod net niet biedt wat u zoekt. Dan gaan wij een stap verder en ontwikkelen wij een opleiding op maat. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op of kijk op onze maatwerk pagina.