Organisatie

In deze rubriek vind je antwoorden op vragen met betrekking tot de organisatie.

Neem contact op met ons

Hieronder worden vragen beantwoord die gaan over de organisatie.

Hoe is Wateropleidingen ontstaan?

Wateropleidingen is in 1993 opgericht door en voor de watersector. Oprichters zijn: Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland), KVWN (Koninklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland), KWR en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer). Per 1 januari 2009 zijn de KVWN en NVA samengegaan in Waternetwerk.

Het doel van Wateropleidingen is bijdragen aan de kwaliteit van de watersector door het verzorgen van goede en gedegen opleidingen en cursussen.

Kan ik gebruik maken van ESF-subsidie?

Nee, het is per juli 2012 niet meer mogelijk om gebruik te maken van ESF subsisdie. Er zijn door de overheid geen nieuwe subsidies ter beschikking gesteld.

Wat betekent de ISO-9001 certificering?

Wateropleidingen werkt volgens de eisen van de internationale standaard NEN-ISO 9001. De werkprocessen zijn vastgelegd in het ISO-9001 gecertificeerde kwaliteitshandboek. Jaarlijks wordt het handboek en alle procedures grondig geauditeerd. Elke cursus of module wordt na afloop door de cursisten geëvalueerd op de aspecten inhoud, actualiteit, praktijkgerichtheid, docenten, locatie en dienstverlening.

DNV_MC_ISO9001_fc

Wat is Digitale Wateropleidingen?

Als u een opleiding volgt bij Wateropleidingen dan krijgt u toegang tot onze online leeromgeving: de Digitale Wateropleidingen (DWO). Bij de start van een opleiding ontvangt u hiervoor een eigen account. Hier kunt u online de lesstof oefenen en de docent plaatst de presentaties op de DWO. Daarnaast biedt de DWO alle relevante informatie voor uw opleiding. Ook kunt u direct met uw medecursisten en docenten discussieren en publiceert Wateropleidingen de uitslag van de tentamens op de DWO.

Wie zijn de docenten van Wateropleidingen?

De docenten van Wateropleidingen zijn echte vakspecialisten uit de watersector. Met ervaring, vakinhoudelijke kennis en passie zorgen zij voor een boeiend lesprogramma. Wateropleidingen biedt voor al haar docenten regelmatig interessante didactische trainingen en workshops aan. De docenten worden vanaf het begin bij de opzet van het lesprogramma betrokken, zodat er een optimale uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën ontstaat.