Cursisten presenteren eigen vakartikelen Integraal waterbeheer

E-waternieuws item: Cursisten presenteren eigen vakartikelen Integraal waterbeheer

Neem contact op met ons

Onlangs is de opleiding Integraal Waterbeheer cursusjaar 2013-2014 afgesloten. De cursisten presenteerden op boeiende en creatieve wijze de door hen geschreven vakartikelen, waardoor het een leuke en levendige bijeenkomst was. Na afloop werd ook dit jaar de dag afgesloten met een hapje en een drankje in café Vredenburg. Hier werd samen met cursisten en docenten teruggekeken op een leerzaam opleidingsjaar.

De opleiding Integraal Waterbeheer bestaat uit drie modules. De kennis opgedaan tijdens de eerste twee modules (Waterkwantiteit & Waterkwaliteit)  vertaalden de cursisten naar de praktijk in de laatste module,  ‘Actueel waterbeheer'. In groepen gingen zij op onderzoek uit om met elkaar een artikel te schrijven over een actueel waterbeheersprobleem.

De artikelen beschreven diverse interessante onderwerpen, zoals de effecten van het verzilten van het Volkerak-Zoommeer of het voor de scheepvaart opwaarderen van het Wilhelminakanaal (artikel  Volkerak Zoommeer ). Ook was er veel aandacht voor de effecten van het verhogen of verlagen van waterpeilen in een specifiek gebied (artikel Rotte op peil).

Komend cursusjaar start de opleiding op woensdag 3 september. Nieuw dit jaar is een volledige excursiedag in het Kromme Rijngebied, waar naast het bezoeken van diverse locaties actief in het veld wordt gewerkt. Geïnteresseerd? Meld u dan snel via onze website aan. Er is ieder jaar veel belangstelling voor het volgen van deze opleiding!

Foto rechts: een cursist in actie als opdrachtgever, tijdens de levendige eindpresentatie

Integraal waterbeheer eindpresentaties 2014