Werken aan de praktijk

E-waternieuws item: Werken aan de praktijk

Neem contact op met ons

Cursisten waarderen onze opleidingen onder andere omdat ze praktijkgericht zijn. Erg prettig, aangezien wij zelf ook veel waarde hechten aan dit aspect. Wat doet Wateropleidingen om haar opleidingen aan te laten sluiten bij de praktijk? Op de eerste plaats geven alleen docenten werkzaam in de sector les. Voor en door professionals dus. Ook komen nieuwe opleidingen tot stand in nauw overleg met specialisten uit de sector. Een ander belangrijk punt is dat wij de opleidingen na evaluatie - indien nodig - actualiseren. Ook komt de praktijk uiteraard ruimschoots aan bod tijdens de lessen. Docenten behandelen tijdens de lessen de vragen ‘hoe werkt het bij jullie in de praktijk?' en  ‘hoe zou het moeten werken in de praktijk?'.

Een mooi voorbeeld is de Basisopleiding Riolering. Docent Kees Snaterse gaat met de cursisten in gesprek over de vraag ‘hoe worden bij jullie de rioleringen beoordeeld?'. Al snel gaat de discussie over het op peil houden van de noodzakelijke rioleringskennis om het werk kwalitatief goed uit te kunnen voeren. De cursisten vertellen hoe zij in de praktijk omgaan met het beoordelen van rioolstelsels. Na afloop geven twee cursisten aan dat de opleiding breder is dan hun dagelijkse praktijk. Tevreden vervolgen zij dat deze bredere kennis hen een bredere kijk geeft op het rioleringsvak.

Docent Kees Snaterse - lesavond Basisopleiding riolering