Nieuw: Masterclass Statistiek Waterkwantiteit

E-waternieuws item: Nieuw-Masterclass Statistiek Waterkwantiteit

Neem contact op met ons

Het Platform monitoring waterkwantiteit, Alterra en Wateropleidingen hebben de handen in elkaar geslagen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van waterkwantiteitgegevens te vergroten. Samen hebben zij de Masterclass Statistiek Waterkwantiteit ontworpen. Nog vaak worden maatregelen genomen die zijn gebaseerd op statistisch onjuiste gegevens. De Masterclass Statistiek waterkwantiteit is verspreid over 2 dagen waarin het analyseren van hydrologische waarnemingen, het monitoren, schatten, voorspellen en kwantificeren van nauwkeurigheid aan de orde komen. Het is een intensieve training met veel praktijkoefeningen. Na afloop bent u beter in staat de juiste afweging te maken op basis van de gegevens.

We gaan ervan uit dat bepaalde basiskennis aanwezig is. Heeft u dat niet dan kunt u een extra dag volgen waarin de basiskennis aan de orde komt. In de cursusbeschrijving staat meer informatie over deze cursus.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Gijs Koning (06) 57 57 3313.

Waterbeheer, masterclass statistiek waterkwantiteit - stuw