Interactieve module voor Permanente Her- en Bijscholing

E-waternieuws bericht: Interactieve module voor Permanente Her- en Bijscholing

Neem contact op met ons

Na de zomer start de nieuwe module van de Permanente Her- en Bijscholing, module D. In deze module staan beslissingen die een boa kan nemen op basis van zijn bevoegdheden centraal. Je komt als boa een situatie tegen, hoe ga je vervolgens handelen? Is er misschien sprake van een overtreding? In de lessen behandelen de docenten verschillende situaties met de bijbehorende keuzemomenten.

Filmpjes zijn een goede manier om een praktijksituatie uit te beelden. Wat doe je bijvoorbeeld als je melding krijgt dat in de buurt een spuitzuigcombinatie rioolwater aan het lozen is? Of wanneer je melding krijgt van een sloot waar olie in ligt? Of wanneer je tijdens een controle ontdekt dat een schip andere stoffen vervoert dan op de losverklaring staan? Deze situaties zijn speciaal voor Wateropleidingen  verfilmd, zodat tijdens de lessen casussen met foto's afgewisseld worden door filmpjes. De films zijn professioneel gemaakt, zodat de situaties niet alleen inhoudelijk juist zijn, maar ook op een goede en duidelijke manier in beeld gebracht zijn.

Wateropleidingen wenst alle boa's succes met het volgen van deze nieuwe en opnieuw interessante module van de Permanente Her- en Bijscholing!

Opname film- Permanente Her- en Bijscholing module D