Wereldwijd werken iets voor jou?

E-waternieuws bericht: Wereldwijd werken iets voor jou?

Neem contact op met ons

De Nederlandse watersector voert binnen en buiten Europa  verschillende projecten uit. Water professionals van waterschappen, drinkwaterbedrijven en ingenieursbureaus vliegen hiervoor de hele wereld over.  De Nederlandse waterkennis en ervaring is niet altijd één op één te vertalen naar de situatie in andere landen. Culturele verschillen zorgen er vaak voor dat maatwerk nodig is om een project te laten slagen en de kennis op de juiste manier over te brengen. Wateropleidingen organiseert op 29 oktober en 12 november 2014 de tweedaagse cursus Wereldwijd Werken. Bewustwording van culturele verschillen bij de Nederlandse waterprofessional tijdens de uitvoering van projecten en het overdragen van kennis is het centrale thema. In deze cursus, voor beleidsmakers en management (HBO/WO) die voor een project naar het buitenland gaan, staat de docent stil bij culturele verschillen en de invloed daarvan bij het opzetten en uitvoeren van projecten in andere landen. Daarbij speelt ook het managen van de verwachtingen in Nederland én het buitenland een grote rol. Met kleine testjes en een opgave gaat de docent in op uw individuele culturele voorkeuren. We maken u er op een interactieve manier van bewust dat datgene wat in Nederland zo vanzelfsprekend is voor veel andere landen anders ligt.

Naast docent Esther Janssen, specialist in internationale culturen, delen ervaringsdeskundigen van een waterschap en een drinkwaterbedrijf hun ervaringen over projecten in het buitenland.

U kunt zich aanmelden via onze website. Nog vragen? Neemt u dan contact op met Johan Oost (06) 20 28 1271. Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met Culture‑Inc.

Cultural types - The_Lewis_Model_