Goede reacties op cursus Activiteitenbesluit

E-waternieuws bericht: Goede reacties op cursus Activiteitenbesluit

Neem contact op met ons

Met ingang van 1 maart 2014 vallen afvalwaterzuiveringsinstallaties vrijwel geheel onder het Activiteitenbesluit. Dit was voor Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard dé aanleiding om Wateropleidingen te vragen voor hen en de omliggende waterschappen een cursus over het Activiteitenbesluit te organiseren. Deze cursus is in de afgelopen maanden verzorgd en leverde veel enthousiaste reacties op!

Doel van de cursus was medewerkers van afvalwaterzuiveringen op de hoogte brengen van de nieuwe regels en de relatie met andere relevante wetgeving. De inhoud van de cursus werd afgestemd op de werkzaamheden die medewerkers op een zuivering verrichten. Om goed aan te sluiten bij de praktijk is besloten twee verschillende cursussen aan te bieden.

De eerste cursus duurde één dagdeel en was voor operators en procesvoerders van afvalwaterzuiveringen. Docent Henk Adema (wetterskip Fryslȃn) verzorgde deze cursus. In de cursus ging hij kort in op de inhoud van het Activiteitenbesluit en verdiepte op de onderdelen waar je als operator een rol in speelt of invloed op hebt. De deelnemers waren erg tevreden over de praktijkgerichtheid, inhoud en actualiteit van de cursus. Deze onderdelen scoorden allen hoger dan een 4,29 op een schaal van 1 tot 5. Ook vonden zij de cursus kort en krachtig, met veel diepgang en praktische tips.

De tweede cursus was voor beleidsmedewerkers afvalwaterzuivering, procestechnologen, vergunningverleners en handhavers die afvalwaterzuiveringen in hun takenpakket hebben. Deze cursus duurde drie dagdelen. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: inhoud Activiteitenbesluit, relatie met andere wetgeving, overgangsregels en maatwerkmogelijkheden. Docenten Gerard Rijs (Rijkswaterstaat) en Joyce Boes (Infomil) stemden alle onderwerpen af op de afvalwaterzuivering. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers dit waardeerden, net als de deskundigheid van de docenten en de interactie tussen de docenten en de groep. Ook hadden de dagen een goede afwisseling tussen theorie en praktische oefeningen. Op inhoud en praktijkgerichtheid scoorde deze cursus dan ook een 4,00 en een 4,11 op een schaal van 1 tot 5.

"De aansluiting bij de praktijk en de grote deskundigheid van de docenten waren voor mij de sterke punten van de cursus" Pieter van Dongen, waterschap Hollandse Delta

Heeft u interesse in een (voor u op maat gemaakte) cursus over het Activiteitenbesluit? Neem dan contact op met Hanna Langerak, op telefoonnummer (06) 20 26 5372!

Foto: deelnemers actief aan het werk bij de cursus over het Activiteitenbesluit.

Cursus Activiteitenbesluit