De praktijk op film, een succes tijdens de lessen!

E-waternieuws bericht: De praktijk op film, een succes tijdens de lessen!

Neem contact op met ons

Filmpjes zijn een uitstekende manier om een praktijksituatie uit te beelden. In de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) voor buitengewone opsporingsambtenaren, de milieuboa's, maakt Wateropleidingen komend cursusjaar veel gebruik van in eigen opdracht uitgegeven films.

In de huidige module van de opleiding staan de beslissingen centraal die de milieuboa kan nemen in verschillende situaties en de bevoegdheden die hij daarbij toepast. De films tonen het handelen van een mogelijke overtreder  en de daarop volgende reactie van de milieuboa. De docent speelt de film echter niet in één keer af. Op de beslismomenten gaat het beeld op zwart en stelt de docent een open vraag of geeft een opdracht aan de cursisten. De cursisten gaan in groepen aan de slag om de vraag te beantwoorden of de opdracht uit te voeren.

Pas na de klassikale bespreking van de vraag of opdracht gaat de film weer verder en zien de cursisten de beslissingen die hun "collega's" in de film genomen hebben. De films zijn professioneel gemaakt en brengen situaties duidelijk in beeld. Voor een volledig beeld, ook deels vanuit het gezichtspunt van de overtreder. Na het zien van de film komt een discussie op gang over de aard en ernst van de overtreding, de passende reactie van de milieuboa, het onderzoek dat gedaan moet worden en de vragen die gesteld moeten worden. Door de film komt de praktijksituatie tot leven en spreekt de theorie tot de verbeelding van de cursisten. Voor herhaling vatbaar!

Wateropleidingen wenst alle milieuboa's succes met het volgen van deze nieuwe module van de PHB!

PHB-de praktijk op film, een succes tijdens de lessen