IWA World Water Congress Lissabon: Shaping our water future

E-waternieuws bericht: IWA World Water Congress Lissabon- Shaping our water future

Neem contact op met ons

Het tweejaarlijkse congres van de International Water Association, kortweg IWA, vormt het platform voor internationale (toegepaste) wetenschappers en waterprofessionals. Van 21-26 september 2014 konden zij hun innovaties tonen, best practices delen en trends ontdekken. Op het congres zijn ruim 300 presentaties gehouden en 600 posters getoond, verdeeld over 5 thema's die het hele veld van waterbehoeften, bronbescherming, good governance, waterkwaliteit en gezondheid en afvalwaterzuivering bestreken. Daarnaast waren 3 Leadership Forums georganiseerd waar vooral ervaringen werden gedeeld en bediscussieerd.

De Nederlandse watersector was prominent aanwezig met KWR als hoofdsponsor. Op de beurs stond een geïntegreerde Nederlandse stand en een stand van KWR en Watershare. World Water Academy (Wateropleidingen) maakte hier ook deel van uit en hield een poster presentatie, waarin de focus werd gelegd op Human capital als de belangrijkste asset van elke organisatie.

De keynote van Hans Rosling was niet alleen entertainend, maar wierp ook een geheel ander licht op de wereldbevolking en de ontwikkeling daarin. Zijn statement was dat een ontwikkelde samenleving, waarin meisjes goed opgeleid zijn, "automatisch" een lager geboorten-tal krijgen. Op youtube staan ook zijn TED-talks.

Willy Verstraete betoogde dat de CAS (centrale conventional activate sludge) na 100 jaar dienst verdwijnt. Hij pleitte sterk voor productgericht zuiveren waarbij niet alleen de C, N en P-cyclus wordt gesloten, maar ook de watercyclus!

Shaping our water future: volgens het congres gaat het uiteindelijk om duurzaamheid met minder energie en vraaggerichte terugwinning van grondstoffen. Veel aandacht voor assetmanagement, maar helaas nog beperkt voor de Human factor.

Agnes Maenhout

IWA World Water Congress Lissabon 2014
IWA World Water Congress Lissabon 2014 -posters