Cursist in the picture

E-waternieuws bericht: cursist in the picture

Neem contact op met ons

'Ik heb zeker dingen geleerd die ik in de praktijk binnen het project zal toepassen. Daarbij gaat het vooral om de integrale blik op de kosten.'

Gert-Jan Goelema is bij Waterschap Rivierenland Projectmanager voor de dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg. Hij volgde de verdiepingsmodule Life Cycle Costing, onderdeel van de opleiding techniek hoogwaterbescherming.

‘Doel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Er worden landelijk veel opleidingen  georganiseerd om te zorgen dat medewerkers van waterschappen goed zijn toegerust voor de uitvoering. Life cycle costing is onderdeel van alle projecten van het programma en dat was voor mij reden om de opleiding te volgen. Het gaat er niet alleen om welke technische oplossing je kiest, maar ook hoe die past in een gebied waar huizen staan, waar wegen lopen, waar mensen leven, werken en recreëren. Daarmee wil je rekening  houden, zodat de te kiezen oplossing een zo groot mogelijk draagvlak heeft. De keuze tussen een groene dijk of een constructie, als die allebei voor het vereiste veiligheidsniveau zorgen, kan mede ingegeven worden door de maatschappelijke kosten, zoals het slopen van huizen.

De opleiding was zeker nuttig, ook door de interactieve vorm. Er wordt kennis overgedragen, maar minstens zo belangrijk dat je als - vrij ervaren - cursisten veel kennis en ervaring met elkaar kunt delen. Daar is nadrukkelijk ruimte voor. En het mooie van Wateropleidingen is daarnaast natuurlijk dat de docenten zelf ook allemaal uit de praktijk komen. Dat maakt het ‘eigen' en herkenbaar.'

Cursist in the picture-Gert Jan Goelema

Ik heb zeker dingen geleerd die ik in de praktijk binnen het project zal toepassen. Daarbij gaat het vooral om de integrale blik op de kosten.

Gert-Jan Goelema, Projectmanager dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg (Waterschap Rivierenland )