Praktisch aan de slag bij ’Wetgeving in het veld’

E-waternieuws bericht: Praktisch aan de slag bij  'Wetgeving in het veld'

Neem contact op met ons

Wetgeving is droge stof. Het is de kunst om deze droge stof tot leven te brengen en naadloos te laten aansluiten bij de belevingswereld van de cursist. Daar weten docenten Michel Helgers en Rik Schoon wel raad mee. Door hun praktijkgerichte benadering spreekt wetgeving tot de verbeelding en weten de cursisten van de nieuw ontwikkelde cursus Wetgeving in het veld precies wanneer waar aan te denken.

Op 8 oktober vond de eerste uitvoering plaats. In deze eendaagse cursus krijgt de cursist een overzicht van de wet- en regelgeving die geldt bij veel voorkomende werkzaamheden in het veld, zoals aanleg van leidingen, beheer en onderhoud en het slaan van putten.

Docenten Rik en Michel behandelen op deze dag casussen, gebaseerd op werkelijke situaties. Wat is de situatie in het veld, welke wetgeving is hierbij van toepassing en hoe ga je vervolgens handelen? Door de koppeling van wetgeving met de praktijk, kan de cursist een goede voorstelling maken van de situatie. Ook kan hij zijn eigen cases bij de docenten inbrengen.

De reacties van de cursisten op de cursus waren positief, het was een geslaagde dag. Absoluut voor herhaling vatbaar!

Cursist Leon Guffens - Opzichter hoofdleidingen Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
‘De cursus geeft inzicht in verschillende wetten en regelgeving.  Middels cases worden diverse situaties voorgelegd die groepsgewijs worden besproken.  Ook voor de doorgewinterde functionarissen in drinkwater en waterschapland komen hier nieuwe zaken aan bod. Daarnaast kunnen deelnemers van elkaars werkwijze leren.  Kortom een leerzame cursus voor iedereen die met wet en regelgeving in zijn functie te maken heeft.'

Cursist Richard Schrader - Gegevensbeheerder Waterschap Rijn en IJssel
‘Het was een cursus die prima aansloot op mijn dagelijkse werkzaamheden en door de interactie met de andere cursisten breder werd als verwacht. Vooral omdat je door de gezamenlijke casussen een goed beeld krijgt hoe er bij anderen omgegaan wordt met deze materie. Al met al heb ik er veel aan gehad en helpt het me verder op het gebied van wetgeving rondom onze (pers)leidingen op gebied van de WION/Zakelijke rechten en dergelijke.'

Ook interesse in een cursus Wetgeving in het veld? Voor meer informatie kan je op onze website terecht.

Gestuurde boring onder Haarlemmertrekvaart