Hoe als Keur-Handhaver toezien op het naleven van algemene regels

E-waternieuws bericht: Hoe als Keur-Handhaver toezien op het naleven van algemene regels

Neem contact op met ons

Een tendens binnen de Nederlandse wetgeving is, dat veel wet- en regelgeving wordt vereenvoudigd om het de burger en het bedrijfsleven makkelijker te maken.
De modelkeur van de Unie van waterschappen sluit aan bij deze algemene ontwikkeling.

Dit houdt onder meer in dat veel voorkomende gedragingen worden geregeld via algemene regels, waardoor hiervoor geen vergunning meer hoeft worden afgegeven.

Met deze ontwikkeling is het uitvoeren van de handhaving op de keur nog belangrijker geworden. Nu er minder vergunningen worden verleend is het toezien op de naleving van de algemene regels belangrijke prioriteit.

In de cursus Handhaving van de keur wordt veel aandacht besteedt aan deze nieuwe ontwikkeling. Centrale vraag bij het behandelen van verschillende praktijksituaties is, hoe toegezien kan worden op de naleving van algemene regels.

Daarnaast leer je de basiskennis die een handhaver moet kennen om goed te kunnen handhaven. Hierbij wordt aandacht besteed aan houding en gedrag, vooral bij het aanspreken van een overtreder.

In februari gaat deze cursus weer van start. Interesse? Kijk dan op onze website of neem contact op met Gijs Koning (06) 57 57 3313.

Cursus Handhaving van de keur