Opleiding Basiskennis waterkeringen als voorbereiding op veranderende rol

E-waternieuws bericht: Opleiding Basiskennis waterkeringen als voorbereiding op veranderende rol

Neem contact op met ons

Dinsdag 28 oktober ontvingen 21 medewerkers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartierafdeling Waterkering & Wegen (W&W) hun diploma voor de opleiding Basiskennis Waterkeringen uit handen van Kirsten Smith, clusterhoofd Zuid W&W.

Op verzoek van het Hoogheemraadschap is de opleiding toegesneden op het eigen werkterrein. De huidige ontwikkelingen op waterkeringen gebied, zoals de zorgplicht en de eigen Deltavisie, zorgen voor wijzigende werkzaamheden binnen de afdeling.

Concreet verschuiven daarbij de werkzaamheden van het zelf uitvoeren van onderhoud naar het doen van inspecties en het houden van toezicht. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan toezicht op de uitvoering van werk door aannemers, maar ook aan toezicht op het medegebruik van de waterkeringen door derden.

Met het aanbieden van de opleiding werd de medewerkers de kans geboden zich goed voor te bereiden op deze verandering en om actief te werken aan de ontwikkeling van eigen competenties.

Tijdens de opleiding gingen de cursisten twee keer op excursie. Ze bezochten eigen dijkversterkingsprojecten als de Wieringermeerdijk en de 'Zwakke Schakels' vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma; de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Als eindtoets moesten de cursisten in groepen een case oplossen over de dijkversterking in de Purmer. In deze case kwamen veel aspecten uit de opleiding aan bod. Het resultaat van deze case hebben ze in groepen aan elkaar gepresenteerd.

Met het diploma op zak maken de collega's zich klaar voor hun veranderende rol: van uitvoerder naar toezichthouder. Een van de cursisten: "Er gaat een hele wereld voor je open hoe langer je je inleest en hoe dieper je in de stof kruipt."

Cursisten Basiskennis waterkering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier