Praktische cursus behandelt complete proces van slibverwerking

E-waternieuws bericht: Praktische cursus behandelt complete proces van slibverwerking

Neem contact op met ons

Voor operators, bedrijfsvoerders en technologen, betrokken bij de slibbehandeling van afvalwaterzuivering, ontwikkelt Wateropleidingen de nieuwe cursus Meer grip op slib. Deze cursus start op 5 maart 2015. Tijdens deze cursus doorloop je het complete proces van slibverwerking. Je krijgt inzicht in de relatie tussen de verschillende processtappen en leert hoe je de slibverwerking op een zo efficiënt mogelijke manier bedient. Ook leer je het functioneren van een slibverwerking te beoordelen en spoor je verbetermogelijkheden op.

De docent besteedt veel aandacht aan praktijksituaties. Je kunt eigen voorbeelden inbrengen en werkt met medecursisten aan opdrachten. Elke lesdag bevat een excursie, zodat je een goed inzicht krijgt in de werking van de verschillende processtappen. De drie lesdagen vinden op verschillende rwzi's plaats. Zo krijg je alle mogelijke onderdelen van een sliblijn te zien, inclusief een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Aanmelden kan via onze website, ook is het uiteraard mogelijk om deze cursus in company voor je te verzorgen. Voor meer informatie,  neem contact op met Hanna Langerak (06) 20 26 5372.

Cursus Meer grip op slib