Handhaven Activiteitenbesluit

E-waternieuws bericht: Handhaven op nieuwe vergunningen

Neem contact op met ons

Sinds 1 maart 2014 vallen afvalwaterzuiveringsinstallaties vrijwel geheel onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Een logisch gevolg van een wijziging als deze is, dat er onder medewerkers behoefte is aan actuele informatie over de nieuwe regels. Daarom organiseerde Wateropleidingen op verzoek van een drietal waterschappen een cursus om medewerkers van de afvalwaterzuiveringen goed toe te rusten op het werken met deze nieuwe regelgeving.

De cursisten waren vooral te spreken over de actualiteit van de inhoud: alles was nieuw! Doordat de cursisten van drie verschillende waterschappen afkomstig waren, waren er veel mogelijkheden om onderling ervaringen te delen.

Voor sommige cursisten was ‘kennis hebben van' al voldoende, anderen wilden ‘er alles van weten en toe kunnen passen', weer anderen wilden ‘er over kunnen communiceren'. Veel verschillende behoeftes om de kennis toe te passen. Hierdoor werd het een zeer levendige cursus. Cursisten  gingen aan de slag met een opdracht binnen hun eigen werk, kregen daar feedback op en bespraken dit weer met medecursisten. Dit alles onder de begeleiding van goede en enthousiaste docenten maakten deze cursus voor iedereen toepasbaar.

Wanneer er opnieuw een vraag naar scholing komt over deze nieuwe regelgeving bespreekt Wateropleidingen graag de mogelijkheden om aansluitend bij de wens van de medewerkers  een passende cursus aan te bieden.  Neem voor meer informatie contact op met Els Vernooij  (06) 12 16 0232.

Cursisten Activiteitenbesluit