Nieuw avontuur in Egypte

E-waternieuws artikel: Nieuw avontuur

Neem contact op met ons

De bevolking in Egypte groeit snel. Zo ook de industrie en de landbouwsector. Hierdoor neemt kwaliteit van het water af en is er een watertekort ontstaan. Door de invloed op de volksgezondheid staat water hoog op de politieke agenda.

Op 29 oktober bezocht een Egyptische delegatie KWR Watercycle Research Institute en Wateropleidingen. Deelnemers waren medewerkers van de Holding Company in Water and Wastewater (HCWW) en daaraan verbonden waterbedrijven. Ook het ministerie van Housing and Urban development en het ministerie van Water Resources and Irrigation waren vertegenwoordigd.

De focus lag op de levering van veilig drinkwater. Hoe is dit in Nederland georganiseerd? Hoe wordt dit gecontroleerd? Ideeën en ervaringen werden uitgewisseld. Ook op het gebied van opleidingen: voor operators van drinkwater- en afvalwaterinstallaties. HCWW ziet dit als mogelijkheid om zelf een opleidingsinstituut op te zetten op het gebied van water. Een eerste stap is gezet en de relaties zijn versterkt. Op naar een nieuw avontuur.

Meer informatie? Neem dan contact op met Daniëlle Langendijk (06) 12 16 0350.

Bezoek Egyptische delegatie oktober 2014