Wateropleidingen staat voor kwaliteit!

E-waternieuws artikel: Wateropleidingen gaat voor kwaliteit!

Neem contact op met ons

DNV_MC_ISO9001_fc

Wateropleidingen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar opleidingen en docenten. De cursisten vullen na afloop van een cursus of opleiding een evaluatieformulier in. Zo krijgt Wateropleidingen een goed beeld van de aspecten inhoud, actualiteit, praktijkgerichtheid, de digitale leeromgeving, de docenten, locatie en dienstverlening van elke uitvoering. Het Kwaliteitsmanagement-systeem van Wateropleidingen voldoet aan de eisen van de internationale standaard NEN-ISO 9001.

Aan het eind van ieder cursusjaar stelt Wateropleidingen een jaarevaluatie op. Alle evaluaties van cursisten van het cursusjaar 2013-2014 zijn geanalyseerd, met een mooi resultaat! Zo beoordelen de cursisten het aspect ‘dienstverlening' hoog met een 4,0 op een schaal van 1,0 tot 5,0. Daarnaast beoordelen zij de inhoud (3,9) actualiteit (3,9) en praktijkgerichtheid (3,8) van onze opleidingen en cursussen gemiddeld genomen erg goed.

Dit jaar leert Wateropleidingen uit de jaarevaluatie dat de DWO (Digitale Wateropleidingen) meer aandacht verdient bij de opleidingen. Komend jaar investeert Wateropleidingen er dan ook meer in om de DWO te integreren in de lessen.

Naast de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen analyseert Wateropleidingen ook de kwaliteit van haar docenten. Net als voorgaande jaren presteerden onze docenten uitstekend. De cursisten beoordelen hun deskundigheid gemiddeld met 4,3 punten op een schaal van 1,0 tot 5,0. Ook op het gebied van presentatie (4,1) en contact met cursisten (4,2) zijn de scores hoog.

Om de doceerkwaliteit van de docenten optimaal te houden biedt Wateropleidingen elk cursusjaar verschillende didactische trainingen aan.

Wij zijn erg tevreden met de positieve score die onze opleidingen, cursussen en docenten behaalden. Voor ons bevestigt deze uitkomst dat wij hét opleidingsinstituut voor en door professionals zijn!

Het komende jaar blijven we met enthousiasme werken aan de kwaliteit van onze cursussen, opleidingen en docenten. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties? Laat ons dat dan gerust weten. Neem voor meer informatie contact op met Evelien Meijerink (06) 12 16 00 34.

Kwaliteit