Onderhoudsbeheerssysteem vraagt om onderhoud

E-waternieuws bericht: Een onderhoudsbeheerssysteem vraagt om onderhoud

Neem contact op met ons

Veel organisaties in de watersector werken met een Onderhoudsbeheerssysteem (OBS). Deze beheerssystemen maken het mogelijk om de planning van onderhoudswerkzaamheden, werkstromen en storingsregistratie uit te voeren en te beheren.

In de praktijk blijkt dat deze systemen in de organisatie al ruime tijd zijn geïmplementeerd en dat er behoefte is aan het verbeteren van het werkproces met dit systeem.

In de driedaagse cursus Doelmatig onderhoud in de watersector wordt inzicht gegeven in het gehele proces van onderhoud en de verschillende onderhoudsconcepten. Ook wordt hierbij aandacht besteedt aan het werken met een onderhoudsbeheerssysteem. Na het volgen van deze cursus ben je in staat onderhoud efficiënt en planmatig uit te (laten) voeren. De cursus is toegespitst op coördinatoren onderhoud of werkvoorbereiders in de watersector.

De start staat gepland op 22 januari 2015. Interesse? Aanmelden kan via onze website. Voor meer informatie kan je bij Laura Bon (030) 60 69 415 terecht.

Doelmatig onderhoud in de watersector