Cursus Reststoffenproductie groot succes

E-waternieuws item: Cursus Reststoffenproductie groot succes

Neem contact op met ons

In opdracht van de Reststoffenunie heeft Wateropleidingen eind 2013 de cursus reststoffenproductie georganiseerd. Met 16 deelnemers vanuit verschillende waterbedrijven is nut en noodzaak van een zorgvuldige reststoffenproductie, -opslag en transport besproken. Ook de verwerking tot nieuwe producten kwam aan bod. Een groot succes gezien de reacties en waardering!

Wateropleidingen ontwikkelde een gevarieerd programma voor operators van waterbedrijven waarbij bewustwording van het reststoffenproces de rode draad was. Bob Bolt van Vitens was voor deze dag de cursusleider.

De ochtend stond in het teken van reststoffen van een waterbedrijf, het belang voor het waterbedrijf en de rol van de operator.  Docent Tonnie Hemme van de Reststoffenunie besprak aan de hand van beeldend materiaal uitgebreid de do's en don'ts. Voorbeelden van verwerkingsproducten zoals kalkkorrels voor de tuin werden getoond. Voor veel deelnemers waren juist deze voorbeelden een eyeopener.

De cursus vond plaats op een productielocatie van Vitens in Tull en 't Waal en onder begeleiding mochten we het productieproces en natuurlijk de reststoffenproductie bekijken. Het is iedere keer weer leerzaam om bij collega's in de keuken te kijken. Vooral omdat deze locatie nieuw is en continu wordt getest.

Na de lunch kwamen opslag, vervoer en natuurlijk kosten aan de orde. Opvallend waren de voorbeelden waarbij grote hoeveelheden reststoffen werden afgekeurd door fouten in de opslag. Het verlies aan inkomsten voor deze reststoffen was aanzienlijk, maar veel erger was het niet kunnen leveren aan een klant die rekende op de partij voor zijn productie. Betrouwbaar zijn als leverancier van reststoffen kwam hier om de hoek kijken.

Samen met de cursusleider werd er hard gewerkt aan verschillende casussen met volop discussie. Na een dag hard werken zat de cursus erop en ging iedereen met een tevreden gevoel huiswaarts.

Gemiddelde score op verschillende aspecten (schaal 1 - 5)

Aspecten

Gemiddelde score

Uitspraak

Gemiddeld oordeel 2012/2013

Indruk totale cursus (vr 10)

4,06

goed

3,81

Inhoud (vr 1)

4,00

goed

3,89

Praktijkgericht (vr 5)

3,87

goed

3,83

Toepasbaar (vr 6)

3,88

goed

3,73

Actualiteit (vr 9)

4,38

goed

3,82

In principe is deze cursus eenmalig georganiseerd. Afhankelijk van het animo van de waterbedrijven, willen we de cursus nogmaals aanbieden. Voor andere bedrijven zoals de waterschappen is deze cursus ook zeer interessant.

Dit voorjaar maken we onze plannen bekend. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Hanna Langerak  (06) 20 26 5372.

Reststoffenproductie - docentTonnie Hemme
Reststoffenproductie - rondleiding op productielocatie van Vitens
Reststoffenproductie - discussie over casussen