Young Water Professionals @Work in Indonesia

E-waternieuws item: Young Water Professionals @Work in Indonesia

Neem contact op met ons

Wateropleidingen, Deltares en MDF gaan samen aan de slag om Young Water Professionals van het Ministerie van Publieke werken in Indonesië te trainen om complexe projecten te (bege)leiden. Een mooie uitdaging waarbij wij onze kennis en ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan de Capacity Building van de Indonesische overheid.

Indonesië staat voor complexe watervraagstukken waarvoor onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Over 5 jaar vindt er ook nog eens een grote uitstroom van ervaren medewerkers plaats. De instroom van nieuwe medewerkers is nog onvoldoende geregeld. De Indonesische overheid heeft Nederlandse overheid gevraagd om ondersteuning te geven bij het ontwikkelen van vaardigheden van jonge waterprofessionals waardoor zij beter kunnen functioneren in complexe projecten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) is namens Nederland de uitvoerende instantie die de opdracht aan ons heeft gegund.

Om de Indonesische overheid te ondersteunen gaan we een curriculum ontwikkelen voor jonge medewerkers waarbinnen we vooral aandacht besteden aan werken in multidisciplinaire/Multi stakeholder projecten. Daarnaast start er een pilotproject bestaande uit trainingen en stages voor 20 à 30 personen.  Hiervoor zetten we de deskundigheid in van ervaren medewerkers binnen de Indonesische en Nederlandse overheid en van internationale bedrijven.

Deze maand gaan we van start met de voorbereidingen. Voor informatie: Johan Oost  (06) 20 28 1271 en Ingrid Schröders (06) 12 16 0061.

Young Water Professionals at work in Indonesia