In memoriam: Ronald Buskens

E-waternieuws item: In Memoriam: Ronald Buskens

Neem contact op met ons

Wateropleidingen werd afgelopen week opgeschrikt door het overlijden van Ronald Buskens. Hij is op woensdag 12 februari 2014 op 57 jarige leeftijd overleden, na een kort intens ziekbed.

Ronald is vanaf 1998 docent voor de opleiding Integraal waterbeheer. Hier verzorgde hij lessen vanuit zijn liefde voor de natuur en ecologie, waarbij hij zoveel mogelijk probeerde de praktijk het leslokaal in te nemen. Hij streefde er naar cursisten te laten leren door zelf te ervaren, niets zomaar aan te nemen, maar altijd kritisch te denken. Met deze gedachte als uitgangspunt verzorgde hij zelf ook zijn lessen. Voortdurend op zoek naar een manier om cursisten persoonlijk te betrekken bij de lesinhoud en zichzelf didactisch verder te ontwikkelen.

Hij heeft in 2008 aan het begin gestaan van de opleiding Aquatische ecologie. Met ons pionierde hij in het digitaal onderwijs en liet cursisten voor het eerst werken met een eigen notebook en in een digitale leeromgeving. Zijn inspanningen werden door cursisten zodanig gewaardeerd dat hij in 2012 werd verkozen tot docent van het jaar.

Ondanks zijn ziekte heeft Ronald zich tot het laatst ingezet als docent en examinator. Dit jaar zou Ronald 15 jaar docent voor Wateropleidingen zijn geweest. Met het overlijden van Ronald verliezen wij niet alleen een gedreven en deskundig docent, maar vooral ook een fijn persoon. Wij wensen de familie en vrienden van Ronald Buskens heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Ronald Buskens
Ronald Buskens in het veld