We need the Dutch now!

E-waternieuws item: We need the Dutch now!

Neem contact op met ons

Sinds december is het Zuidwesten van Engeland getroffen door hevige regenval. Grote delen van de regio staan onder water. Inwoners klagen dat de overheid veel te weinig actie onderneemt.

Nederlandse waterveiligheidsexperts zijn in het ondergelopen gebied aan het werk . Zij helpen Engelse collega's met het droogmalen van ondergelopen land en inspecteren van de dijken. Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen benadrukte in een reactie het belang van het delen van kennis en ervaring op watergebied.

Vooral praktische kennis uit de watersector, door ervaring opgedaan, blijkt steeds weer essentieel. Om als ‘Nederland Waterland', hierin voorop te blijven lopen, is het belangrijk deze kennis verder te ontwikkelen.

Wij bieden dit voorjaar verschillende cursussen aan die bijdragen aan waterveiligheid en het houden van droge voeten. Zo leert u tijdens de cursus Hydraulisch en hydrologisch rekenen de te verwachten afvoeren of gewenste drooglegging van een bepaald gebied zelf te berekenen en wordt tijdens de cursus Peilbeheer alle aandacht besteed aan het voorkomen van wateroverlast. Bij Risicobenadering in waterveiligheid leert u prioriteiten te stellen bij de aanpak van knelpunten en problemen binnen de waterveiligheid.

Enthousiast geraakt? Meld u zich dan snel aan. Deze cursussen gaan zeer binnenkort van start.

Neem voor meer informatie contact op met Gijs Koning op 06-57573313.

Prins Charles bezoekt het getroffen gebied