Opleidingen Techniek voor het HWBP

E-waternieuws item: Opleidingen Techniek voor het HWBP

Neem contact op met ons

Sneller, slimmer en goedkoper is de opgave voor de versterking van de primaire waterkeringen, en veilig natuurlijk. De uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is mensenwerk en maatwerk. Wateropleidingen gaat in opdracht van het HWBP trainingen aanbieden, gericht op innovatieve methoden, lifecycle kosten en ook de basiskennis veiligheid en normering. In de aanbesteding hebben wij onze visie omschreven met de volgende kernbegrippen:

  • Bevordering van de kennistransfer naar de werkpraktijk
  • Blended learning en creërend leren
  • Experts uit de praktijk zijn docent en ontwikkelen met ons de trainingen
  • Structurele evaluatie en bijstelling van trainingen

Het hoogwaterbeschermingsprogramma heeft tot doel om alle primaire waterkeringen die nu nog niet aan de gestelde normen voldoen, te versterken. Een opgave die door de beheerders van de primaire keringen moet worden uitgevoerd: waterschappen (90%) en Rijkswaterstaat (10%). Het HWBP wil de waterschappen trainingen aanbieden, om te helpen de "techniek van waterkeren" op een goede manier in te bedden in hun dijkversterkingsprojecten en kennis te nemen van nieuwe werkwijzen.

Wateropleidingen gaat de 1-daagse modulen in de komende maanden opzetten. Het betreft een basismodule Techniek (het programma HWBP, normering via overstromingskansen, aspecten van dijkverbetering , contractmanagement) en 3 verdiepingsmodules Techniek. De onderwerpen voor de verdieping worden in overleg met de projectteams van de waterschappen gekozen.

Voor medewerkers die in de HWBP-projecten een nieuwe carrièrekans zien, bieden wij de Basisopleiding Waterkeringen en verschillende cursussen op het gebied van waterveiligheid aan.

Meer informatie: Claudia Peters

In de periode 2014-2019 starten de waterschappen ruim 30 projecten om de waterkeringen en kunstwerken op orde te brengen. De totale opgave van het Hoogwaterbeschermings-programma beslaat circa 730 km waterkering en 238 kunstwerken, zoals sluizen, coupures, stuwen, duikers en gemalen. Zie voor meer informatie het Projectenboek 2014.

Bron: website UvW

Hoogwaterbeschermingslogo
Hoogwaterbeschermingsprogramma