Module ontwikkeling in Durban, Zuid-Afrika

E-Waternieuws item: Module ontwikkeling in Durban, Zuid-Afrika

Neem contact op met ons

Afgelopen week is onze Project Officer WorldWaterAcademy Johan Oost teruggekomen van een werkbezoek aan Zuid-Afrika. In het kader van het Centre of Expertise in Durban ontwikkelt Johan daar namens Wateropleidingen een cursus ‘Wastewater Treatment for Process Controllers'. Nu is de derde van de vier modules ontwikkeld. Het doel is de ontwikkeling en de uitrol van een praktische cursus van tien dagen met na afloop een examen,  zie ook een rapport van het begin van het project.

Ontwikkeling

Anderhalf jaar geleden heeft Wateropleidingen, samen met Kees de Korte van Waternet, een aantal trainers van eThekwini Water & Sanitation (EWS) getraind. Het doel was het aanleren van professionele trainingsvaardigheden. Leidend hierbij was de standaard Training-Of-Trainers cursus die Wateropleidingen al in verschillende landen heeft gegeven. Met drie trainers is daarna een cursus ontwikkeltraject gestart. Dit traject zal  resulteren in een cursus van vier korte modules met een afsluitend examen. In oktober 2014 is de laatste missie naar Durban, waarna de cursus klaar is om uit te voeren.

Uitrol

Eén van de uitdagingen van de cursus is de verdere uitrol van de modules binnen de organisatie. Hiervoor legt Wateropleidingen een groot deel van het eigenaarschap bij EWS. De trainers van EWS moeten uiteindelijk zelf de (vele) trainingen verzorgen voor hun collegae binnen EWS. Uiteraard ondersteunen wij ook hier de trainers met de ervaringen van Wateropleidingen in Nederland.

Voor meer informatie:Johan Oost +31 6 20 28 12 71

2. Module ontwikkeling in Durban P1030502 364
2. Module ontwikkeling in Durban P1030507 364