Bestrijding van muskus- en beverratten een noodzakelijk vak

E-waternieuws artikel: Bestrijding van muskus- en beverratten een noodzakelijk vak

Neem contact op met ons

Uit een lopend onderzoek van Margo Akkermans in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) blijkt dat muskusratten ‘indrukwekkende gangenstelsels' graven in dijken en waterkeringen.

Het onderzoek richt zich vooral op de vraag, hoe groot de invloed is, van de door muskusrattengraverij optredende schades op de hoogte, stabiliteit en veiligheid van waterkeringen. Daarvoor willen de onderzoekers onder andere meer weten over de (maximale) graafcapaciteit van muskusratten. Deze zomer worden de resultaten van het STOWA-onderzoek verwacht.

De meeste beverratten worden nog aan de grens met Duitsland gevangen. Het aantal muskusratten is verder afgenomen. Vorig jaar werden er voor het eerst sinds 1978 minder dan 100.000 ratten gevangen. De vangsten zijn niet gelijk over het hele land verdeeld, Groningen neemt bijv. al een derde van alle vangsten voor zijn rekening. Een ander opvallend punt is dat de vangsten in Flevoland met 39% zijn gestegen. De sterkste daler is Friesland, daar namen de vangsten juist met 39% af.

Het vangen van muskus- en beverratten is specialistisch werk. Naast het opdoen van veel praktijk ervaring met het uitzetten van vangmiddelen in het veld, is goede theoretische kennis erg belangrijk. Hierbij moet gedacht worden aan het kennen van de leefwijze van de muskusrat, herkennen van sporen en schades en het opstellen van een zorgvuldig voorbereid bestrijdingsplan. Daarnaast is het kennen van de wettelijk gestelde eisen aan de uit te voeren vangmethoden en gebruikte vangmiddelen essentieel.

Ruim 10 jaar verzorgt Wateropleidingen in samenwerking met de Unie van Waterschappen een gedegen opleiding voor alle bestrijders in Nederland. Vanaf woensdag 26 maart start er weer een nieuwe cursusgroep met enthousiaste deelnemers.

Bestrijding van muskus- en beverratten een noodzakelijk vak