Nederlanders vinden het vanzelfsprekend droge voeten te houden

E-waternieuws artikel: Nederlanders vinden het vanzelfsprekend droge voeten te houden

Neem contact op met ons

Het OESO-rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the future? over de toekomstbestendigheid van het waterbeheer in Nederland, is afgelopen maandag aangeboden aan de Minister van I&M, mevr. Schultz van Haegen. Tijdens de Waterschapsdag in Den Haag lichtte de heer Yves Leterme de conclusies toe: "Een 8,5 (op een schaal van 1-10) met ruimte voor verbetering".

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders het erg vanzelfsprekend vinden droge voeten te houden. Om de bewustwording van de risico's onder Nederlanders op vroege leeftijd te vergroten, pleit een aardrijkskundeleraar in Trouw voor een nieuwe lesmethode. "Mij overkomt dat niet, zo'n overstroming. Dat is de heersende opvatting. Scholieren weten dat er een kans is, maar ze betrekken dat niet op zichzelf. Als het gebeurt, gebeurt het ergens anders. En, wat ook blijkt, ze denken dat de overheid er wel voor zal zorgen dat er hulp komt bij overstromingen. Volwassenen redeneren net zo."

Met dit onderzoek wordt weer eens bevestigd dat Water Governance in Nederland een mondiale referentie voor waterbeheer is, en wat voor een belangrijke taak de waterschappen uitvoeren. Dit is ook bij ons kabinet goed doorgedrongen. Minister Schultz van Haegen benadrukte het belang van de waterschappen en gaf aan, anders dan in het regeerakkoord staat opgenomen, de waterschappen te willen behouden.

Na het horen van dit goede nieuws kunnen de waterschappen zeker niet achterover leunen. Het verbeteren en werken aan het ontwikkelen van kennis blijft een belangrijk aandachtspunt.

Wateropleidingen blijft ook werken aan het op peil houden van kennis en het verder ontwikkelen hiervan. Om direct een cursus te noemen waarbij we praktisch aan de slag gaan droge voeten te houden: Peilbeheer start op 13 mei 2014.

Gerelateerde artikelen:

OESO rapport-Water Governance in the Netherlands