Meer grip op slib

E-waternieuws bericht: Meer grip op slib

Neem contact op met ons

Een efficiënte slibbehandeling wordt steeds belangrijker, dit blijkt ook uit de laatste Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer. Het zuiveringsslib moet op een milieuverantwoorde manier verwerkt worden tegen zo laag mogelijke kosten.

Voor operators, bedrijfsvoerders en technologen die betrokken zijn bij de slibbehandeling van een afvalwaterzuivering ontwikkelt Wateropleidingen de nieuwe cursus Meer grip op slib. Wateropleidingen biedt de cursus in het najaar van 2014 aan.

Binnenkort vindt u in deze nieuwsbrief meer informatie over deze nieuwe cursus. Mocht u nu al meer informatie willen, neem dan contact op met Claudia Peters (06) 57 57 3311.

Slibontwatering Moerdijk