Leren inspecteren, een (digitale) combinatie tussen theorie en praktijk

E-waternieuws bericht: Leren inspecteren, een (digitale) combinatie tussen theorie en praktijk

Neem contact op met ons

Op woensdag 9 april 2014 start een nieuwe uitvoering van de cursus Visuele Inspectie van Waterkeringen. Iedereen met belangstelling voor het inspecteren van keringen kan zich inschrijven. De cursus afsluiten met een diploma? Meld u zich dan ook aan voor het praktijkexamen.

Tijdens drie interessante cursusdagen leert de docent u een waterkering inspecteren volgens de geldende richtlijnen. Een duidelijke koppeling tussen theorie en praktijk, daar staat deze cursus om bekend. De laatste lesdag van de cursus oefent u volop met het uitvoeren van een volledige visuele inspectie van een waterkering.

Nieuw is de afsluitende theorietoets, waarmee de docent toetst of alle deelnemers de stof beheersen. Om uiteindelijk het officiële diploma te behalen is ook een praktijkexamen vereist, waarbij de examenkandidaten zelfstandig een dijkvak inspecteren en beoordelen. Tijdens de cursus speelt digitaal werken een belangrijke rol. Een bewuste keuze, omdat inspecteurs in het veld ook steeds meer digitaal werken.

Wilt u uw inspecties ook nog beter uitvoeren? Meld u zich dan aan voor de cursus Visuele Inspectie van Waterkeringen.

cursus Visuele Inspectie van Waterkeringen