Wat willen onze klanten in 2014?

E-waternieuws bericht: Wat willen onze klanten in 2014?

Neem contact op met ons

Wateropleidingen is hét opleidingsinstituut voor en door de watersector. Om dit zo te houden, willen we met ons opleidingsaanbod goed aan blijven sluiten bij de wensen en eisen van onze klanten. Uit recent onderzoek onder onze klanten blijkt dat zij veel waarde hechten aan een breed en actueel cursusaanbod waarbij ruimte is voor praktijkoefeningen, het delen van ervaringen en het opbouwen van een netwerk. Daarbij zijn deskundige docenten die didactisch vaardig zijn, de sleutel tot succes.

Tijdens het onderzoek spraken wij met 75 oud-deelnemers, 13 opdrachtgevers en 10 hr-medewerkers. Alle respondenten zijn werkzaam bij waterschappen en drinkwaterbedrijven.

De oud-deelnemers vroegen wij naar de aantrekkelijkheid van  onze opleidingen en cursussen. Praktijkgerichtheid, het opdoen van kennis en goede docenten noemden zij het vaakst. Daarnaast vinden zij het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van een netwerk erg belangrijk.

Aan de opdrachtgevers en hr-medewerkers stelden we de algemene vraag waarin Wateropleidingen moet investeren om aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen die zij aan ons aanbod stellen. Daarnaast vroegen wij hen naar hun visie op de rol van Wateropleidingen in de digitalisering, duurzame inzetbaarheid en herkenbaarheid van diploma's. De opdrachtgevers hechten vooral waarde aan een breed en actueel aanbod, zodat voor iedere medewerker mogelijkheden zijn om zich bij te scholen. Blended learning heeft voor opdrachtgevers een toegevoegde waarde, E-learning veelal niet. De opdrachtgevers vinden het minder belangrijk dat Wateropleidingen een rol speelt bij duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook investeren in de herkenbaarheid van onze diploma's hoeft van de opdrachtgevers geen directe prioriteit te krijgen. De hr-medewerkers zijn het hier grotendeels mee eens. Zij geven aan dat zij het belangrijk vinden dat wij in onze cursustitels ook aandacht besteden aan algemene competenties, bijvoorbeeld samenwerken en presenteren. Wel hechten zij meer waarde dan de opdrachtgevers aan het aanbieden van erkende diploma's.

We hebben door de vele interessante gesprekken een goed beeld gekregen van wat onze klanten willen. Om hier goed op aan te sluiten, gaan we in 2014 een aantal van onze opleidingen aanpassen. Wateropleidingen streeft er naar, deze opleidingen nog beter aan te laten sluiten op de werkpraktijk van de deelnemers. Dat gaan we doen door praktijkopdrachten te bedenken, de inzet van onze digitale leeromgeving (DWO) te versterken en de docenten te begeleiden in het inbrengen van de praktijk in de lessen.

We vinden het contact met onze klanten erg waardevol, dus als u op- of aanmerkingen heeft, dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen met Els Vernooij (06) 12 16 0232.