Droog voorjaar zorgt voor extra alertheid peilbeheerders

E-waternieuws artikel: Droog voorjaar zorgt voor extra alertheid peilbeheerders

Neem contact op met ons

Door een combinatie van verschillende factoren, is de grondwaterstand in veel gebieden in Nederland momenteel erg laag. Vooral de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland kennen nu al perioden van watertekort. De grondwaterstanden staan in veel gebieden op het niveau dat normaal is voor de maanden juni en juli.

De belangrijkste oorzaak van deze lage grondwaterstand is het vallen van weinig neerslag in de winterperiode. Daarnaast speelt mee dat  het groeiseizoen erg vroeg begonnen is. Deze combinatie zorgt ervoor dat agrariërs  in een aantal gebieden al zijn begonnen met het beregenen van jonge gewassen met grond- en oppervlaktewater.

Daarbij vraagt de nachtvorst voor fruittelers om voldoende oppervlaktewater voor de nachtvorstbestrijding, waarbij de bloesems van fruitbomen worden besproeid om deze te beschermen tegen de vorst.

Aan peilbeheerders de taak om maatregelen te nemen om het water dat wél valt of wordt aangevoerd, zo goed mogelijk vast te houden. Zo beschermen zij de voorraad (grond)water, zodat er ook later dit jaar voldoende water beschikbaar is.

In de cursus peilbeheer besteden de docenten  in drie dagen aandacht aan alle onderwerpen die voor het uitvoeren van een goed dagelijks peilbeheer belangrijk zijn. Veel aandacht gaat hierbij uit naar het kunnen toepassen van een flexibel peil en anticiperen op actuele ontwikkelingen in de behoefte aan en het aanbod van beschikbaar grond- en oppervlaktewater.

Peilbeheer start op dinsdag 13 mei 2014. Bent u geïnteresseerd in deze cursus? Meld u aan of neem contact op met Gijs Koning.

Bron Weeronline - Beregening
Bron Waterschap Zuiderzeeland - nachtvorst bloesem