Technisch watersysteembeheerders adviseren vanuit eigen praktijk

E-waternieuws bericht: Technisch watersysteembeheerders adviseren vanuit eigen praktijk

Neem contact op met ons

Deze week presenteerden de cursisten van de opleiding Techniek operationeel watersysteem hun adviesplannen. Hiermee is de tweede uitvoering van de opleiding succesvol afgesloten. De cursisten werkten in de laatste module aan het opstellen van een adviesplan voor een watersysteem. Eén of meerdere technische peilregulerende installaties moesten hierbij centraal staan.
Tijdens de presentaties kwam duidelijk naar voren dat bij het ontwerp, de aanleg of het herstel van deze kunstwerken, kennis en ervaring uit de praktijk erg belangrijk is. De deelnemers presenteerden in groepsverband de opgestelde adviesplannen. Eén groep kwam met een concreet voorstel om een bestaand tussengemaal van een ander type pomp te voorzien en een andere groep gaf  uitleg over de aanpassingen van een watersysteem, waarbij landbouwgrond is omgevormd tot waterbergingsgebied.

De lessen werden voor een groot gedeelte bij Waterschap Brabantse Delta verzorgd. Naast medewerkers van dit waterschap, namen er ook operationeel watersysteembeheerders van andere organisaties deel aan de opleiding. Juist deze mix zorgde voor veel onderlinge kennisuitwisseling. Het verschil in waterbeheer tussen Hoog- en Laag-Nederland maakte dit nog eens extra waardevol.

Komend cursusjaar gaat de opleiding vanaf dinsdag 28 oktober 2014 opnieuw van start. Hiervoor zijn nog plaatsen vrij.

Cartoon Piet van Eekelen - Techniek operationeel watersysteem toepassen in praktijk
Techniek operationeel watersysteem - cursisten en docenten M. Methorst en N. van Valkengoed