Verdiepingsmodule Ontwerpinstrumentarium uitgevoerd

E-waternieuws bericht: Verdiepingsmodule Ontwerpinstrumentarium  uitgevoerd

Neem contact op met ons

De module Ontwerpinstrumentarium 2014 is onderdeel van de opleiding Techniek die Wateropleidingen in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) verzorgt.

In deze module staat het nieuwe Ontwerpinstrumentarium (OI 2014) centraal. Deelnemers krijgen inzicht in de opbouw en toepassing van het Ontwerpinstrumentarium. Ook de veranderingen en aanvullingen op de vigerende leidraden en technische rapporten komen aan bod. Waterschappen kunnen hierdoor nu al rekening houden met de overstromingskansbenadering en de nieuwe normen.

De deelnemers waren tevreden over de eerste uitvoering van de module. Vooral de uitwisseling van kennis en ervaringen en het gezamenlijk werken aan groepsopdrachten waardeerden zij. Wel vonden de deelnemers vooral het ochtendgedeelte nog erg theoretisch. Op 15 mei verzorgt Wateropleidingen deze module voor de tweede keer. De opmerkingen van de deelnemers van de eerste uitvoering nemen wij in de komende uitvoering direct mee.  Gedurende die dag is er nog meer ruimte gereserveerd voor het werken aan opdrachten en het uitwisselen van ervaringen.

Naast de verdiepingsmodule over het Ontwerpinstrumentarium 2014 is Wateropleidingen ook  bezig met de ontwikkeling van twee andere verdiepingsmodules. De verdiepingsmodule Ontwerpen in de verkenningsfase staat voor juni op de planning, in september volgt de derde module over Life Cycle Costing (LCC).

Mocht u meer informatie willen over de opleiding Techniek, dan kunt u contact opnemen met Claudia Peters (06) 57 57 3311.

Dijkverbeteringsproject