Specialistische opleiding Aquatische ecologie dit najaar van start

E-waternieuws bericht: Specialistische opleiding Aquatische ecologie dit najaar van start

Neem contact op met ons

Het analyseren en beoordelen van de waterkwaliteit van een watersysteem is een specialistische taak. Hierbij is veel theoretische kennis nodig over het functioneren van watersystemen. Naast de theorie, is het lezen en analyseren van gegevens erg belangrijk. In de opleiding Aquatische ecologie werken de cursisten aan deze vaardigheid.

Tijdens de lessen komen alle aspecten op gebied van onderzoek, beleid en systeemanalyse samen. Vooral door het werken aan groepsopdrachten en praktijkvoorbeelden, krijg je een goed beeld van het totaalproces.

Zo leren de docenten door praktijkvoorbeelden hoe je een ecologische beoordeling uitvoert en wat onder een goede en juist een slechte ecologische toestand wordt verstaan. Hieraan werk je tijdens de lessen concreet door het opstellen van water- en stoffenbalansen en het uitvoeren van ecosysteemanalyses. Daarnaast leggen de docenten vraagstukken voor waarbij je als cursist nadenkt over oplossingen voor ecologische problemen in aquatische systemen.

Bij deze specialistische opleiding die uit 15 lesdagen bestaat, werk je veel met een laptop en maak je gebruik van de digitale leeromgeving van Wateropleidingen. Het grote voordeel hiervan is dat je veel actuele informatie van internet direct kunt toepassen.

Meer informatie over Aquatische ecologie is te vinden op onze website. U kunt ook contact opnemen met Gijs Koning (06) 57 57 3313.

Aquatische ecologie - velddag