E-waternieuws nr. 6, maart 2014

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-waternieuws
Electronische Nieuwsbrief
Jaargang 9 nummer 6 (maart 2014)

E-waternieuws 20_jaar_wateropleidingen

OESO rapport-Water Governance in the Netherlands

Nederlanders vinden het vanzelfsprekend droge voeten te houden

Het OESO-rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the future? over de toekomstbestendigheid van het waterbeheer in Nederland, is afgelopen maandag aangeboden aan de Minister van I&M, mevr. Schultz van Haegen. Lees verder

Beter zuiveren door kostenbeheersing-Een goed idee wordt beloond!

Een goed idee wordt beloond!

Je moet het maar bedenken, een cursus om werknemers van een afvalwaterzuivering inzicht te geven in kosten en de invloed die zij daar zelf op hebben. Met als doel om zo kosten te besparen. Dit idee was de aanleiding voor de nieuwe cursus Beter zuiveren door kostenbeheersing, die Wateropleidingen inmiddels twee keer heeft uitgevoerd. Lees verder

WRR rapport-Naar een lerende economie

Blog: Meer kenniscirculatie: extra stages, excursies, praktijkbezoeken en jobrotation

Een extra stimulans voor het maken van krachtige opleidingen vinden we in het laatste WRR-rapport ‘Naar een lerende economie'. Versterk het verdienvermogen (mooi woord!) is het advies. 
Lees verder

Bestrijding van muskus- en beverratten een noodzakelijk vak

Bestrijding van muskus- en beverratten een noodzakelijk vak

Uit een lopend onderzoek van Margo Akkermans in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) blijkt dat muskusratten ‘indrukwekkende gangenstelsels' graven in dijken en waterkeringen. Het onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe groot de invloed is van... Lees verder

Riolering en Stedelijk Water BOR Rioolgemaal

Aandacht voor effectiviteit in beheer en onderhoud van rioolgemalen

Waterschappen en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van rioolgemalen. Hierbij zijn de kosten erg belangrijk, zeker gezien de huidige economische situatie.
Lees verder

Informatie