Meer regen = anticiperen in het watersysteem!

E-waternieuws bericht: Meer regen = anticiperen in het watersysteem!

Neem contact op met ons

Op 10 maart 2015 start de opleiding Techniek Operationeel Watersysteem. Slim sturen en anticiperen bij externe invloeden zoals piekbuien, calamiteiten etc., dat is wat gevraagd wordt van de moderne peilbeheerders. Zij houden toezicht op de automatische en op afstand bestuurde waterpeilen. En zij monitoren en sturen op waterkwaliteit. Gemalen en stuwen worden complexer, met meer techniek. Dat verlangt andere kennis van technisch medewerkers en operationeel watersysteembeheerders.

De opleiding Techniek Operationeel Watersysteem sluit aan op deze ontwikkelingen en behandelt in 3 modulen alle praktische informatie. Zo besteden de docenten aandacht aan de eigenschappen en werking van watersystemen en gebiedsregelingen, de technische installaties in het veld en het op een slimme manier inzetten van de beschikbare middelen. Ook wordt aandacht besteed aan beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren zoals  preventief en correctief onderhoud, instellen individueel kunstwerk, invloed van het weer en assetmanagement.

Die extra kennis is nodig om de installaties optimaal te benutten, en slim te sturen. Ook mensen die nieuw binnenkomen bij waterschappen, of een andere functie hebben gekregen, leggen met de cursus een goede basis voor het peilbeheer.'

Om de praktijk goed in de lessen te weven, vinden de lesdagen plaats op verschillende locaties in het land. De ochtend staat in het teken van theorie en de middag van de praktijk. Interesse? Meld je snel aan, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Bezoek hiervoor onze website. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Nienke Elijzen (06) 31 38 6987.

Opleiding Techniek operationeel watersysteem