Opdrachtegever in the picture

E-waternieuwsbericht: Opdrachtgever in the picture

Neem contact op met ons

Kennis op maat: precies wat we nodig hadden

De drie Omgevingsdiensten in de provincie Noord-Brabant (Brabant Noord, Midden-West Brabant en Zuid-Oost Brabant) voeren naast milieutaken ook grondwatertaken uit voor de provincie. Het gaat daarbij onder meer om toezicht, handhaving en vergunningsverlening Waterwet en de uitvoering van de Provinciale Milieuverordening en Kaderrichtlijn Water. De mensen die dat werk in de praktijk doen, kregen van Wateropleidingen een maatwerkcursus Geohydrologie. Ton Lomme, technisch adviseur bij Omgevingsdienst Brabant Noord,  blikt tevreden terug.

‘De cursus was nodig omdat de mensen die bij de Omgevingsdiensten werken voor een flink deel met nieuwe taken te maken hebben. Daar moeten ze zich dus verder in bekwamen, daar hebben ze kennis en vaardigheid voor nodig. Daarvoor zochten we een goede cursus, die aan zou sluiten bij onze wensen.
Wateropleidingen heeft in het aanbod een algemene opleiding over geohydrologie. Een collega van  Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant en ik hebben vervolgens gekeken wat wij specifiek nodig hadden. Bijvoorbeeld wat minder modelleren  en de toevoeging van de vergunningsverlening Waterwet. Dat wensenpakket hebben we afgestemd met Wateropleidingen. En het resultaat was een op maat gemaakte cursus, toegesneden op onze wensen en onze praktijk. Precies wat we nodig hadden dus. En dat vonden wij niet alleen, de deelnemers waren dat met ons eens. Dat bleek uit de evaluatie na afloop. Het oordeel was positief, de deelnemers vonden bijvoorbeeld dat ze het geleerde prima in de dagelijkse praktijk konden toepassen.
En daar was het ons precies om te doen. Ons doel was dat de collega's voldoende basiskennis zouden hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Dat is gelukt, dus we zijn tevreden.'

Foto: Stadsvijver Paleiskwartier in Den Bosch, die dienst doet als regeneratievoorziening van het WarmteKoudeOpslag (WKO)-systeem Paleiskwartier. Met het vijverwater wordt de thermische onbalans in het WKO-systeem hersteld.

Opdrachtgever in the picture- maatwerkcursus Geohydrologie