E-waternieuws nr. 11, juni 2015

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-waternieuws
Electronische Nieuwsbrief
Jaargang 10 | nummer 11 | juni 2015
Wateropleidingen brengt je waterkennis op peil

Waterkennis op peil, een reeks aan actualiteiten!

Wateropleidingen brengt de praktijkgerichte waterkennis op peil door het organiseren van opleidingen en cursussen. Onze titels beslaan de hele breedte van het waterwerkveld.  We spelen alert in op actuele onderwerpen in de watersector. Heb jij een opleiding bij ons gevolgd en wil je je kennis over bepaalde onderwerpen weer opfrissen? Lees verder

Opdrachtgever in the picture- maatwerkcursus Geohydrologie

Opdrachtgever in the picture

Ton Lomme, technisch adviseur bij Omgevingsdienst Brabant Noord:

Kennis op maat, precies wat we nodig hadden!

De drie Omgevingsdiensten in de provincie Noord-Brabant (Brabant Noord, Midden-West Brabant en Zuid-Oost Brabant) voeren naast milieutaken ook grondwatertaken uit voor de provincie. Het gaat daarbij onder meer om toezicht, handhaving en vergunningsverlening Waterwet...Lees verder

Blog van Wateropleidingen - Vlaamse dijken en Lerende netwerken

Blog van Johan Oost: Vlaamse dijken en Lerende netwerken

Onlangs was ik in Vlaanderen voor de uitvoering van onze cursus Visuele Inspectie van Waterkeringen. Een speciale uitvoering! De groep geselecteerde deelnemers kwamen van verschillende overheidsorganen, allen betrokken bij het beheer en onderhoud van dijken in Vlaanderen. En wat was het doel van de cursus? De opdrachtgever wilde een inhoudelijke discussie over de Nederlandse kennis en kunde van visuele inspectie van waterkeringen. Kortom: kennis uit Nederland en een discussie over de mogelijkheden om deze kennis in Vlaamse context te gebruiken. Lees verder

Brochure Wateropleidingen 15-16 -Quote Marco Schouten

Mooie quotes van vooraanstaande waterprofessionals

Verschillende waterprofessionals hebben in onze nieuwe cursusbrochure hun visie rondom water, kennis en opleiden gegeven:

Onze watermakers zijn een bron van inspiratie voor ontwikkelingslanden'Marco Schouten, Directeur Vitens Evides International

‘Creativiteit is de doorslaggevende factor' Lieve Declercq ,Directievoorzitter Vitens

Lees verder

Groei private opleidersmarkt naar € 3,4 miljard

De bedrijfstak van private opleiders is gegroeid naar een omzet van € 3,4 miljard per jaar. Op de algemene ledenvergadering van branchevereniging NRTO prees VNO-NCW voorzitter Hans de Boer deze bedrijfstak vanwege zijn omzet en inzet. De omzet laat het ondernemerschap zien, de inzet is dat jaarlijks bijna anderhalf miljoen Nederlanders worden geholpen met goede opleidingen zodat ze hun werk beter kunnen doen of een nieuwe baan kunnen vinden. Lees verderpersbericht NTRO.

Informatie