欢迎 @水 训练 | Welkom@Wateropleidingen

E-waternieuws bericht: 欢迎 @水 训练 | Welkom@Wateropleidingen

Neem contact op met ons

22 waterexperts uit de Chinese provincie Jiangsu zijn te gast geweest bij Wateropleidingen, waar zij geïnformeerd zijn over onze benadering van lifelong learning binnen de watersector. Uiteraard is het concept "Voor professionals, door professionals" gedeeld. Het feit dat levenslang leren een keuze is van de watersector en geen wettelijke verplichting is, wekte verbazing en vroeg om toelichting. Nederlandse (water)organisaties beschouwen hun mensen als belangrijkste asset; daarbij hoort blijven leren en ontwikkelen, al die ruim 40 jaren werken tot aan de pensionering. Agnes Maenhout en Johan Oost hebben ook een mini-inleiding gegeven op de didactiek. De inzichten in leren van Confucius zijn na 2500 jaar nog steeds geldig en Wateropleidingen gebruikt ze in haar visie op leren en bij het geven van opleidingen en cursussen.

Quote of Confucius- I hear and I forget...

De Chinese delegatie is op bezoek bij waterschap Brabantse Delta in Breda. Het Waterschap heeft een relatie met de provincie Jiangsu en met verschillende gemeenten; deze relatie bestaat ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. De door het waterschap georganiseerde studiereis van twee weken door Zuid-West-Nederland is bedoeld om inzicht te geven in integraal waterketenbeheer. Het programma bevat bezoeken over beheer en onderhoud van de riolering en rioolwaterzuiveringen en de afstemming daarvoor met ketenpartners, met onderwijs en bedrijven. Centraal staan innovaties zoals de terugwinning van energie- en grondstoffen uit afvalwater en projecten voor water-in-de-stad. Meer informatie over dit bezoek staat op de website van Waterforum.

Chinese delegatie met Agnes Maenhout en Johan Oost
Chinese delegatie met Agnes Maenhout en Johan Oost1