Gewapend met prikstok en smartphone de dijk op!

E-waternieuws bericht: Gewapend met prikstok en smartphone de dijk op!

Neem contact op met ons

Drie lesdagen, een theorietoets en als afsluiting een praktijkexamen, dàt is de opleiding Visuele inspectie van Waterkeringen. Dit voorjaar volgden 61 medewerkers van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  (HHNK) deze opleiding, met succes! Ruim 75% van de deelnemers is geslaagd! Een mooie stap voorwaarts in de verdere professionalisering van de dijkinspecties van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wateropleidingen feliciteert het hoogheemraadschap met het behaalde resultaat.

De combinatie tussen theorie en praktijk bleek de sleutel tot succes. Na 's ochtends stoeien met de theorie, gaan de deelnemers 's middags gewapend met prikstok en smartphone de dijk op. Onder leiding van docenten leren ze de fijne kneepjes van het vak. De prikstok voor het ouderwetse handwerk én de smartphone voor de digitale schademeldingen. Werken met de app van het hoogheemraadschap is soms nog lastig, maar oefening baart kunst.

Na veel oefenen tijdens de intensieve lesdagen én het behalen van de theorietoets, mag het merendeel van de deelnemers op voor het praktijkexamen. Met een gezonde dosis spanning worden de deelnemers, op een afgesproken dag en tijd, met een routebeschrijving op pad gestuurd naar twee verschillende dijkvakken. Op weg naar het diploma!

De zorgplicht voor waterschappen vraagt om een betere registratie van gegevens en processen, waaronder die van dijkinspecties. Dit was één van de redenen voor HHNK om de gebiedsbeheerders op te leiden tot gediplomeerde inspecteurs. Wil je jouw medewerkers ook opleiden tot gediplomeerd inspecteur? Informeer bij Hanna Langerak (030) 60 69 424 naar de mogelijkheden. Wij denken graag met je mee.

Praktijkexamen Visuele insepectie waterkeringen juni 2015
Praktijkexamen Visuele insepectie waterkeringen juni 2015-1