Opfriscursus Waterwetgeving

E-waternieuws bericht: Opfriscursus Waterwetgeving

Neem contact op met ons

De Waterwet, het Activiteitenbesluit, de Landelijke Handhavingsstrategie, samenwerken in de keten. De laatste jaren is er op het gebied van waterwetgeving veel veranderd. Hierdoor veranderen ook de werkzaamheden van onder andere de toezichthouders, handhavers en vergunningverleners van de waterschappen. Daarom organiseert Waterschap Brabantse Delta in de maanden oktober en november een vijfdaagse module Waterwetgeving, als onderdeel van de opleiding Toezicht en handhaving water. Ook medewerkers van andere organisaties zijn van harte welkom om bij deze module  aan te sluiten. Wil jij ook je kennis over waterwetgeving vergroten?
Neem voor meer informatie, een goed advies of inhoudelijke vragen contact op met Claudia Peters  (030) 60 69 418 van Wateropleidingen. Zij staat je graag te woord!

Opfriscursus Waterwetgeving