Een innovatiekoffer vol water; innovatiegericht inkopen.

E-waternieuws bericht: Een innovatiekoffer vol water; innovatiegericht inkopen.

Neem contact op met ons

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en de Unie van Waterschappen ontwikkelt Wateropleidingen de training Innovatiegericht inkopen. De innovatiekoffer speelt een centrale rol tijdens de training. Deze koffer bevat instrumenten die handvatten bieden om innovaties uit de markt te halen en te implementeren. Ook in de watersector past men deze instrumenten steeds vaker toe.

Medewerkers van Rijkwaterstaat en waterschappen die betrokken zijn bij de aanbesteding en inkoop van projecten vertrouwd maken met de instrumenten uit de koffer, dat is het doel van deze nieuwe training.

Niet alleen de inhoud is innovatief, ook de cursusvorm. Deelnemers verdiepen zich voorafgaand aan de training via een e-learning module in de verschillende instrumenten. Zo is op de lesdag veel ruimte voor de toepassing binnen de watersector. Welke instrumenten zijn vooral geschikt? Welke ervaringen zijn binnen de afvalwaterzuivering, het waterbeheer en de dijkversterkingen al opgedaan? Wat zijn succesfactoren en wat zijn valkuilen? Hoe haal je innovatieve technieken uit de markt?

Al deze onderwerpen komen tijdens de lesdag aan bod. Twee maanden na afloop van de training is er een terugkommiddag, waarbij praktijkervaringen uitgewisseld worden. Gedurende een heel jaar blijft de digitale omgeving beschikbaar als platform voor de cursisten om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Op dit moment is de ontwikkelcommissie bezig met de ontwikkeling van de cursus. De eerste uitvoering is gepland in het voorjaar van 2016. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Claudia Peters (030) 60 69 418.

Innovatiegericht inkopen- een Innovatiekoffer vol water