Opleiding Dijktechniek : ook iets voor jou

E-waternieuws bericht: Opleiding Dijktechniek: ook iets voor jou?

Neem contact op met ons

In de komende jaren staan Rijkswaterstaat en de waterschappen voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voeren zij maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Belangrijk voor nu èn de toekomst. Projectleiders, technisch managers en andere teamleden betrokken bij het uitvoeren van de werkzaamheden, spelen een belangrijke rol.  Om de kwaliteit te waarborgen, moeten zij over actuele en praktijkgerichte kennis en expertise op het gebied van dijkversterking, waterkeren en waterveiligheid beschikken.

De grote hoeveelheid werkzaamheden vraagt om een grote hoeveelheid gespecialiseerde vakmensen. Dit in combinatie met de uitstroom van ervaren medewerkers leidt naar verwachting tot een schaarste in kennis van de techniek van dijken.

Om dit te voorkomen, is Wateropleidingen gestart met de ontwikkeling van de opleiding Dijktechniek. In deze opleiding staan de volgende onderwerpen centraal.

  • Dijkkennis: hoe is een dijk opgebouwd? Wat zit er allemaal in een dijk (inclusief kabels en leidingen)? Faal- en bezwijkmechanismen, geschiedenis van een dijk, gebiedskennis en assetmanagement
  • Dijken in de omgeving: waterveiligheidscyclus, meervoudige functies, ruimtelijke plannen, aanwonenden
  • Techniek: grondeigenschappen, damwandberekeningen, vloeistofmechanica, innovatieve technieken om dijken te versterken
  • Dijkversterkingsproces: processtappen, rol van techniek in de verschillende stappen, de rol van de technisch manager, relevante wetgeving, fasering van een dijkversterking, toetsing van dijken

Het instapniveau van de opleiding Dijktechniek is hbo+. De opleiding wordt afgesloten met een examen en omvat 15 tot 20 lesdagen. In februari 2016 wil Wateropleidingen starten met de eerste uitvoering. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Claudia Peters  (030) 60 69 418  voor al je vragen of opmerkingen.

Dijkversterking