Cursus Grondwateroverlast in bebouwd gebied (geactualiseerd)

E-waternieuws bericht: Cursus Grondwateroverlast in bebouwd gebied (geactualiseerd)

Neem contact op met ons

Het komt steeds vaker voor in bebouwde gebieden, grondwateroverlast. De oorzaak is vaak lastig te achterhalen, soms is het zelfs niet direct duidelijk of hemelwater of grondwater de oorzaak van het probleem is. Problemen herkennen en goed onderzoek doen, vraagt om actuele kennis.

De cursus Grondwateroverlast in bebouwd gebied is geheel herzien. Met actuele casussen werk je aan de aanpak van grondwateroverlast. Je leert grondwateroverlast herkennen en onderzoeken. De grondwaterzorgplicht, als onderdeel van het verbrede GRP, komt uitgebreid aan de orde, net als de relatie tussen deze zorgplicht en de ruimtelijke ordening. Meerdere modules uit de Leidraad Riolering worden in samenhang behandeld.

Schroef je kennis op over grondwateroverlast en meld je aan voor de cursus!

Eerst meer informatie? Bel dan met Ronald Hoorman op 030-6069404.

Natte kruipkelder 364x300