Snelle inhaalslag certificaten: Samenwerking Rijnland Aquademie en Wateropleidingen

E-waternieuws bericht: Snelle inhaalslag certificaten, Samenwerking Rijnland Aquademie en Wateropleidingen

Neem contact op met ons

Het Hoogheemraadschap Rijnland ging in 2014 van start met de Rijnland Aquademie, de centrale plek voor al het leeraanbod. Eerste prioriteit was het op orde brengen van de opleidingen en certificaten op het gebied van arbo en veiligheid. Het hoogheemraadschap klopte aan bij Wateropleidingen voor een compleet pakket waarmee de achterstand snel kon worden ingelopen. John Martens van de Rijnland Aquademie licht toe.

De Rijnland Aquademie verzorgt  de opleidingen voor alle Rijnlanders. De Aquademie biedt opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid,  water en techniek, maar ook op het gebied van persoonlijke vaardigheden, zoals communicatie, leiderschap en projectmanagement. John Martens: ‘In het najaar van 2014 wilden we van start, maar toen bleek dat we op het gebied van veiligheid een achterstand hadden, hebben we daar meteen prioriteit aan gegeven en zijn we daarmee al vorige zomer gestart. Voorheen hielden de afdelingen en de teams zelf in Excel bij wie er nog een training moest volgen. Je wist niet hoe actueel dat was, of alles nog klopte. Het kwam regelmatig voor dat de noodzakelijke vernieuwing van een certificaat aan de aandacht ontsnapte. Het gevoel van urgentie was er zeker, maar men wist dat niet om te zetten naar een goed proces, met voldoende overzicht en controle. Het komt natuurlijk voor dat mensen de noodzaak onderschatten om hun kennis op veiligheidsgebied op peil te houden. Dat krijgt dan niet de hoogste prioriteit, er wordt te gemakkelijk over gedacht, en daardoor nemen de risico's toe. De hele werkwijze was dus nogal risicogevoelig en er was bovendien op centraal niveau ook geen overzicht. Kortom, geen optimale situatie.

We zijn alle informatie gaan ophalen in de organisatie, met een standaard formulier. Toen kwamen in korte tijd allerlei dingen boven tafel die niet op orde waren. En vervolgens zijn we erin geslaagd om in een paar maanden tijd heel veel van die achterstand weg te werken. Dit alles in nauwe samenwerking met Wateropleidingen.'

In sneltreinvaart

Zijn gesprekspartner daar was onder anderen Hanna Langerak:  ‘De aanvraag voor een offerte op maat kwam in het voorjaar van 2014 bij ons binnen. We hebben elkaar verschillende keren gesproken en precies afgestemd wat er nodig was en wie wat ging doen. In sneltreinvaart natuurlijk, vanwege de hoge prioriteit die het hoogheemraadschap eraan gaf. Dat betekende: korte lijntjes, snelle uitwisseling van  informatie. Tot en met het zorgen voor certificaten in de huisstijl van Rijnland. Dankzij die soepele samenwerking is het gelukt om deze opleidingen al in juli te laten starten.'

Sluitend systeem

Voor Rijnland is het belangrijk dat alles rond de veiligheidsopleidingen goed geborgd is, in een sluitend geautomatiseerd systeem. John Martens: ‘Dat betekent dat we willen weten welke certificaten we als organisatie nodig hebben, of de betrokken medewerkers daadwerkelijk gecertificeerd zijn en wanneer die certificaten verlopen.  We deden al heel veel om individuele medewerkers te ondersteunen, maar we hadden nog geen proces om daar organisatorisch richting aan te geven. Dat hebben we nu wel; de Rijnland Aquademie gebruikt voor het laagdrempelig aanbieden van ons cursusaanbod het systeem van PlusPort. Daarmee kunnen we eenvoudig plannen, kosten  beheren en certificeringen bijhouden. Wateropleidingen heeft zich het werken met PlusPort snel eigen gemaakt.'

Hele pakket bij Wateropleidingen

Dat de Rijnland Aquademie koos voor Wateropleidingen, lag volgens John Martens voor de hand: ‘Omdat de druk heel hoog was en we dus haast hadden, hebben we ervoor gekozen om het hele pakket af te nemen bij Wateropleidingen. Dat is een bestaande partner bij wie we op watergebied al heel veel afnemen. We kennen ze, ze kennen ons, ze leveren kwaliteit. Uiteraard kijken we ook kritisch naar de kosten; veel veiligheidsopleidingen zijn vrij standaard en kun je overal op de markt afnemen. Wateropleidingen kan het relatieve voordeel benutten dat ze de waterwereld als hun broekzak kennen en dus de opleidingen en cursussen, ook op het gebied van veiligheid, kunnen afstemmen op de specifieke situatie bij waterschappen.'

Hanna Langerak: ‘Wij onderscheiden ons ook omdat we een heel traject van A tot Z kunnen aanbieden, dus ook een volledig arbopakket. Je zit dan niet met zes verschillende leveranciers aan tafel. Ons uitgangspunt is altijd dat we inspelen op de behoefte en de wensen van de klant en hem ook de hele scholingsadministratie uit handen kunnen nemen. Door gebruik te maken van PlusPort is dat goed gelukt. We kunnen klanten echt ‘ontzorgen' en leveren daarbij de kwaliteit die ze van ons gewend zijn. Uiteraard werken we er continu aan om ook op het gebied van veiligheid nog naadlozer te kunnen aansluiten op de situatie bij waterschappen.'

Logo Rijnland Aquademie
John Martens 364x300